ORGANIGRAMA DE  FUNCŢIONARE A MPDD

 

Structura națională

Consiliul Consultativ – Strategic – organ consultativ şi de elaborare a strategiilor de esență ale MPDD.

Adunarea Generală a membrilor asociați – organ decizional

Consiliul National Director – organ executiv

Secretariatul General  – organ executiv şi de evidență a documentelor

Trezoreria Națională a MPDD – organ de gestionare a patrimoniului național al MPDD

Comisia Națională de Etică şi Disciplină – instanța supremă a MPDD.

Comisia Națională de Promovare – organ de promovare,  de  comunicare,  de imagine al MPDD.

Comisia de cenzori: organ de control financiar al MPDD, la nivel național.

 

Structura locală Sucursala

Adunarea Generală a membrilor asociați a Sucursalei – organ decizional la nivel local.

Consiliul Director al Sucursalei – organ executiv la nivel local

Secretariatul Sucursalei – organ executiv şi de evidență a documentelor la nivel local

Trezoreria Locală a MFD – organ de gestionare a patrimoniului MPDD la nivel local.

Comisia de Etică şi Disciplină a Sucursalei – instanța MPDD la nivel local.

Comisia de Promovare a Sucursalei – organ de promovare,  de  comunicare,  de imagine al MPDD la nivel local