În numele lui Dumnezeu noi, membrii Mișcării pentru Democrație Directă, conștienți de responsabilitatea pe care o avem față de El, față de Planetă, față de națiune, țară, comunitate, față de familiile noastre, în vedere formării Unității necesare realizării Idealului numit Renaștere Națională, prin care noi înțelegem o  reformă, resetare a tuturor structurile societății românești, astfel încât ele să asigure, pentru cei de astăzi dar și pentru generațiile viitoare, condiții de viață aflate sub pecetea Libertății și a Demnității, în spiritul Adevărului și al Dreptății, am hotărât să adoptăm și să susținem împreună acest Program de Renaștere Națională.

A venit vremea să ne întoarcem la rădăcini, la valorile inestimabile care au stat la baza evoluției materiale și spirituale a națiunii noastre de-a lungul timpurilor.

A venit vremea să ne amintim cine suntem de fapt și care este menirea noastră pe acest Pământ sacru, stropit de sângele strămoșilor noștri. Urmându-le exemplu, este vremea să nu mai ținem capul plecat decât in fața lui Dumnezeu, conlucrând pentru binele comun și înalt.

Este vremea să RENAȘTEM ÎMPREUNĂ CU ȚARA!

Drept pentru care am elaborat un Program de renaștere națională, proiectat a se desfășura pe termen scurt, mediu și lung.

Iată sinteza acestui Program:

Țara va reveni la normal și noi românii vom cunoaște fericirea unui trai mai bun doar atunci când:

 1. Vom produce în noi înșine mult așteptata schimbare în bine.Și astfel, peste 50% din numărul cetățenilor României vor înțelege că au o datorie sfântă față de națiunea în mijlocul căreia s-au născut și că o implicare în viața comunității, a țării lor, nu este doar o obligație morală (constituțională chiar). Este mult mai mult decât atât. Este o datorie pe care o au față de strămoși în fața lui Dumnezeu.
 1. Ne vom cunoaște și recunoaște adevăratele rădăcini și vom lua anumite măsuri pentru redobândirea și consolidarea identității noastre naționale, precum ar fi:

 a. realizarea unei cercetări riguroase a istoriei națiunii noastre;

b. rescrierea adevăratei istorii a națiunii pe baza unor dovezi istorice, științifice de necontestat;

c. tipărirea de noi manuale de istorie, care să aibă ca fundament 100% adevărul istoric;

d. îngrijirea patrimoniului istoric, atragerea de fonduri pentru reabilitarea acestuia și apoi punerea lui în valoare;

e. susținerea de către Stat a promovării și dezvoltării meșteșugurilor, a tradițiilor autohtone;

f. protejarea limbii române în Constituție și legile țării;

g. susținerea de către Stat a promovării culturii, a artei românești în general;

 1. Constituția țării va fi schimbată și așezată, în esență, pe:
 2. principii și valori universale consacrate, astfel încât ea să slujească, în mod exclusiv, omului, familiei, comunității, țării și națiunii noastre;
 3. principii și valori universale menite să asigure României o dezvoltare sustenabilă, atât din perspectiva materială cât și din cea spirituală.
 4. sistemul consacrat deja in unele țări și în special în Elveția al democrației directe participative (pe model elvețian);
 5. Parlament unicameral (după modelul vechi al Sfatului țării, for legislativ cu o reprezentare de 1/100 000 de cetățeni cu drept de vot);
 6. Republică prezidențială;
 7. O Putere Judecătorească, reformată din temelii, complet depolitizată, responsabilă doar în fața Legii (răspunderea magistraților, obligatorie).
 8. Legile țării vor fi schimbate (Legi aspre, simple, clare, neinterpretabile).
 9. Serviciile Secrete, M.A.I., M.A.E., M. Ap. N vor fi complet scoase de sub influența politică, vor fi curățate de persoane necorespunzătoare și primenite cu oameni competenți, patrioți, morali, astfel încât să poată să-și îndeplinească în orice moment misiunea pe care o au în ceea ce privește Siguranța Națională a României, dar și siguranța cetățenilor români din țară sau di afara țării.
 10. Biserica se va fi primenită, va fi așezată, în mod real, pe Învățătura Întemeietorului ei, Iisus Hristos și va redeveni farul spiritual călăuzitor al neamului.
 11. Se va realiza o reformă, resetare, a politicii, a partidelor politice, a modului în care se face politică în România. Avem nevoie de o altă clasă politică în România bazată pe principiile care fac referire la grija pe care trebuie să aibă orice conducere a oricărui Stat responsabil față de cetățean, familie, țară și națiune. Avem nevoie de o altă Școală politică care să formeze liderii politicii, politicienii de care avem nevoie. Avem nevoie de alte Legi electorale, conform modelului existent în țările cu o democrație consolidată ale UE.
 12. Se vor lua măsuri de întărire a responsabilității și a atribuțiilor societății civice în general, în această direcție prezența consistentă a educației civice în școli fiind una mai mult decât necesară.
 13. Se va realiza o reformă, resetare, profundă a Administrației Publice Centrale și Locale, prin luarea unor măsuri de esență, precum:

a. existența a maximum 14 Ministere, iar acest lucru să fie stipulat în Constituție;

b. depolitizarea tuturor ministerelor de la funcția de subsecretari de stat în jos;

c. competența profesională și moralitatea, să fie criterii obligatorii și prioritare în ocuparea unei funcții ministeriale;

debrea ministerelor, întocmirea unui plan riguros de digitalizare și de reziliență a lor;

d. depolitizarea funcțiilor de conducere în Administrațiile Locale și Județene cu excepția celor dobândite prin alegeri libere, inclusiv cele din zona deconcentratelor;

e. competența profesională, moralitatea și integritatea, să fie criterii obligatorii și prioritare în ocuparea unei funcții în administrarea publică locală sau județeană.

 1. Sistemul de Educație va fi reformat din temelii și așezat pe valori umane universale, menite să întărească competența profesională, talentul dar și calitățile morale și etice ale cetățeanului.
 2. Cercetarea românească va fi așezată pe ele mai înalte standarde europene și bugetată în consecință.
 3. Se va realiza o reformă, resetare a Sistemului de Sănătate care să aibă la bază următorul principiu: sănătatea oamenilor este prioritară și nu afacerile din domeniu.
 4. Activitățile desfășurate în zona sportului românesc trebuie reglementate conform celor mai înalte standarde europene, atât în zona performanței cât și în cea a practicării sportului de amatori, a sportului de masă.
 5. Economia Națională, în vederea dezvoltării sustenabile și reziliente a țării, va fi reformată, resetată, din temelii prin:

 a. descentralizarea fiscală astfel încât fiecare unitate administrativ teritorială din România să păstreze marea majoritate a veniturilor colectate și doar un procent mic, judicios stabilit, să meargă la trezoreria națională;

b. preluarea controlului autorităților naționale asupra exploatării resurselor naturale, ridicarea redevențelor, reanalizarea contractelor de concesionare din punct de vedere al legalității lor, al respectării clauzelor și oprirea exportului de materii prime, pentru a susține în mod prioritar interesele României;

c. preluarea controlului aspra infrastructurii României și chiar naționalizarea unor zone ale ei considerate a fi parte a strategiei de siguranță națională, și rezolvarea problemei construirii ei conform unui plan, unui program național vizionar;

d.. transformarea agriculturii actuale într-o agricultură ecologică, naturală, bazată pe dezvoltarea micii gospodării țărănești, a fermelor mici și mijlocii, asigurarea desfacerii produselor agricole prin înființarea de asociații (cooperative pe model american sau olandez), subvenționarea de către Stat, conform normelor și uzanțelor europene, a activităților desfășurate în această ramură a Economiei naționale; oprirea exportului de materii prime agricole și procesarea lor pe teritoriul național.

e. refacerea industriei autohtone, tradiționale; desemnare unor industrii (precum: industria alimentară, industria farmaceutică, industria extractivă, industria alimentară, industria energetică) ca parte a economiei strategice naționale;

f. păstrarea calității apelor României și valorificarea lor în folosul cetățenilor țării, în mod prioritar;

g. înlesnirea formalităților de construire sau deschidere a unor lanțuri de magazine alimentare românești pe tot teritoriul României, care să vândă produse autohtone;

h. dezvoltarea Turismului românesc urmând cele mai înalte standarde de calitate din Europa;

i. dezvoltarea industriei IT, după modelul american;

j. reglementarea activității din Sistemul energetic, conform uzanțelor europene;

k. sprijinirea de către Stat a dezvoltării micilor meseriași, meșteșugari, a micilor producători

15. Se va elabora o nouă Lege de Protecție a Mediului, prin care întreg ecosistemul românesc să fie protejat la cele mai înalte standarde europene, iar sancționarea celor care aduc prejudiciu acestui domeniu sa fie imediată, aspră, descurajatoare.

16. Se va elabora o nouă Lege a Muncii și Protecției Sociale prin care să se rezolve în esență:

a. pensii și salarii care să asigure un nivel de trai decent pentru toți cei care au muncit si muncesc;

b. asigurări sociale care să ofere un trai decent pentru cei care, dintr-un motiv sau altul, nu au avut sau au pierdut, in mod real, capacitatea de a munci;

c. mecanisme care să asigure satisfacerea, judicioasă, a patru drepturi fundamentale ale omului: să bea apă, să mănânce, să se spele și să se încălzească;

d. mecanisme care să asigure oricărui cetățean român dreptul la muncă, la asigurări sociale, la șanse egale de evoluție;

e. rezolvarea decalajului foarte mare care există între cel mai mic salar, real, și cel mai mare, real, în zona bugetară; raportul nu ar trebui sa fie mai mare  de 1/7;

f. rezolvarea decalajului foarte mare care există între cea mai mică pensie și cea mai mare, în sensul că raportul dintre ele să nu fie mai mare de 1/7;

g. eradicarea sărăciei extreme și ridicarea, în general a nivelului de trai în România.

 1. Se va declanșa o reformă bancară reală și profundă, astfel încât criteriile după care funcționează Băncile din România, să se alinieze celor existente în Uniunea Europeană, din toate punctele de vedere.
 2. România se va alinia celorlalte țări din UE, din toate punctele de vedere, va părăsi poziția de „ghiocel” pe care o are în acest moment, va renegocia unele clauze de aderare, dacă se va impune asta. În același timp își va îmbunătății relațiile economice și culturale cu toate celelalte State ale Europei și ale lumii, în general.

Aici puteți găsi Programul de Renaștere națională al Mișcării pentru Democrație Directă în forma sa completă:  http://mpdd.ro/program-renastere/

Români!

Întoarceți-vă cu fața către țară și ea va deveni mai puternică.

Întoarceți-vă cu fața către țară și veți fi mai puternici!

Dumnezeu să binecuvânteze România!

Veniți cu noi!

https://mpdd.ro/adeziune-online/

Renaștem împreună cu țara!!