Acesta este un proiect CIVIC. Nu are, și nici nu va avea, nicio legătură cu vreun partid politic parlamentar. 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR                                               SENAT

Lege de revizuire a Constituției României

Parlamentul României adoptă prezenta Lege de revizuire a Constituției României:

 

Articolul I

Alineatul (1) al articolul 2 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 2 – Suveranitatea.

(1) Suveranitatea națională aparține poporului român, care o exercită prin referendum național, precum și prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice și corecte.

Articolul II

Alineatul (1) al articolului 61 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 61 – Rolul și structura.

(1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român.

Articolul III.

La alineatul (2) al articolului 65 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se adaugă litera (a1) cu următorul cuprins:

Art. 65 – Ședințele Camerelor

a1) aprobarea proiectelor de Lege de revizuire a Constituției;

Articolul IV

Alineatul (5) al articolului 74 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 74 – Inițiativa legislativă

(5) Propunerile legislative, altele decât cele de revizuire a Constituției, se supun dezbaterii mai întâi Camerei competente să le adopte, ca primă Cameră sesizată.

Articolul V

La articolul 79 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se adaugă alineatul (3), astfel:

Art. 79 – Consiliul Legislativ.

(3) Consiliul Legislativ al Parlamentului, înainte de emiterea avizului, solicită Curții Constituționale avizul de constituționalitate pentru inițiativele de revizuire a Constituției

Articolul VI.

La articolul 146 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se adaugă litera (m), astfel:

Art. 146 – Atribuții.

  1. m) dă avizul de constituționalitate asupra inițiativelor de revizuire a Constituției, la solicitarea Consiliului Legislativ al Parlamentului.

Articolul VII.

Alineatul (2) al articolului 150 din Constituția României, revizuită prin Legea nr.429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.767 din 31 octombrie 2003, se abrogă.

Articolul VIII.

Articolul (151) din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 151 – Procedura de revizuire.

1. Orice proiect de Lege de revizuire a Constituției care îndeplinește condițiile legale este supus aprobării prin referendum.

2. Referendumul se validează indiferent de numărul participanților la vot.

3. Revizuirea este definitivă după aprobarea ei prin referendum, organizat în cel mult 30 de zile de la data adoptării Hotărârii Camerei Deputaților și Senatului, în ședință comună.

4. Curtea Constituțională dă aviz de constituționalitate asupra proiectului de Lege de revizuire a Constituției, la solicitarea Consiliului Legislativ al Parlamentului.

5. Camera Deputaților și Senatul, în ședință comună, se pronunță, cu votul majorității membrilor, asupra proiectului de Lege de revizuire a Constituției, în cel mult 120 de zile de la depunerea acestuia în Parlament. În cazul depășirii termenului se consideră că proiectul de Lege de revizuire a Constituției a fost adoptat.

6. În cazul proiectului de Lege de revizuire a Constituției, Camera Deputaților și Senatul, în ședință comună, pot adopta o Hotărâre de aprobare, de respingere a acestuia, sau o altă formă față de cea propusă.

7. Dacă Camera Deputaților și Senatul, în ședință comună, adoptă o formă a Legii de revizuire a Constituției, diferită de cea propusă, în cadrul referendumului sunt supuse aprobării cetățenilor trei variante:

(a) forma proiectului de Lege de revizuire a Constituției, propusă;

(b) forma proiectului de Lege de revizuire a Constituției adoptată;

(c) nici una din cele două forme.

8. Este aprobată prin referendum varianta care a întrunit în primul tur de scrutin majoritatea voturilor alegătorilor înscriși în listele electorale.

9. În cazul în care nici una dintre variante nu a întrunit această majoritate se organizează al doilea tur de scrutin, la două săptămâni de la data desfășurării primului tur, între primele două variante, stabilite în ordinea numărului de voturi obținute în primul tur. Este declarată aprobată varianta care a obținut cel mai mare număr de voturi.

Articolul IX.

Alineatul (2) al articolului 154 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 154 – Conflictul temporal de legi

(2) Consiliul Legislativ, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Constituției revizuite va examina conformitatea legislației cu prezenta Constituție și va face Parlamentului sau, după caz, Guvernului, propuneri corespunzătoare.

Articolul X.

Alineatele (2), (3), (4), (5) și (6) ale articolului 155 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se abrogă:

Articolul XI

Revizuirea Constituției se supune aprobării prin referendum, organizat potrivit dispozițiilor art. 151 alineta (3) din Constituția României, republicată.

Această Lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat cu respectarea art.151, alineat (1) din Constituția României republicată.

*

În conformitate cu drepturile și libertățile stipulate în Constituția României, cu obligația ce ne revine de a apăra suveranitate poporului român, valorile materiale și spirituale care au stat și stau la baza evoluției națiunii noastre, cu dreptul cetățenilor țării de ași decide singuri destinul, de a decide soarta și destinul țării lor, drept reliefat cât se poate de clar și în Declarația Universală a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948, în care la art. 21 punctul (3) se arată cât se poate de clar faptul că „Voința poporului trebuie să constituie baza puterii de stat; ținând cont de prevederile Pactului Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice, emis de Organizația Națiunilor Unite la data de 16 Decembrie 1966, act internațional publicat în Buletinul Oficial nr.146 din data de 20 Noiembrie 1974, în care se arată chiar la art.1, punctul (1) faptul că  „Toate popoarele au dreptul de a dispune de ele însele”, considerăm că revizuirea Constituției în sensul garantării suveranității poporului în ceea ce privește stabilirea prin referendum național a oportunității sau a inoportunității modificării parțiale sau totale a Constituției, este o acțiune legitimă și chiar absolut necesară.

Considerăm că Proiectul nostru de Lege de revizuire a Constituției, prin care solicităm practic ca Parlamentul să nu mai poată opri niciun proiect de Lege de revizuire a Constituției, care îndeplinește condițiile legale, de esență, adică are avizul Consiliului Legislativ al Parlamentului, are numărul de semnături valabile necesare și avizul de constituționalitate emis de Curtea Constituțională a României, este un Proiect cât se poate de necesar României și poporului român, este unul prin care Constituția României, modificată în conformitate cu prevederile lui, va garanta în mod real suveranitatea poporului

Filosofia de esență a acestui Proiect constă în faptul că, da,  Parlamentul României se poate opune acestor Proiecte, le poate respinge și poate veni cu o variantă a sa la Proiectul de Lege de revizuire respins. Însă, decizia finală trebuie să aparțină, în mod firesc, poporului iar el să-și poată exprima voința prin referendum național.

Toate articolele acestui Proiect urmăresc cele arătate în această expunere de motive. În plus, considerăm absolut necesar ca primirea avizului de constituționalitate asupra textului proiectelor de Lege de revizuire a Constituției, în absolut toate cazurile, să fie dat odată cu avizul Consiliului Legislativ al Parlamentului.

Considerăm că prevederile actuale în care CCR dă avizul de Constituționale doar în faza în care Proiectele de Lege de revizuire urmează să intre în dezbaterea Parlamentului, sunt abuzive și obstrucționare, menite să taie avântul oricărei inițiative civice legislative în această direcție.

Avizul Consiliului Legislativ, împreună cu avizul CCR trebuie să consfințească legalitatea constituțională a Proiectului de Lege, pentru care, după publicarea sa în Monitorul Oficial, cetățenii să poată trece la strângerea de semnături având un argument juridic solid în fața celor solicitați pentru a semna pe liste și a susține Proiectul.

Români!

Întoarceți-vă cu fața către țară și ea va deveni mai puternică.

Întoarceți-vă cu fața către țară și veți fi mai puternici!

Dumnezeu să binecuvânteze România!

Veniți cu noi!

https://mpdd.ro/adeziune-online/

Renaștem împreună cu țara!!