Preafericitului Părinte Daniel,

Patriarhul  BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Preafericite Părinte Daniel,

Noi, membrii Comitetului de Inițiativă cetățenească constituit legal în București, în data de 22 Iunie 2020, vă cerem ajutorul pentru promovarea și popularizarea, în întreaga țară, a  Proiectului de Lege de revizuire a Constituției „FAMILIA, piatra de temelie a societății”, care a primit AVIZ FAVORABIL de la Consiliul Legislativ al Parlamentului României, sub nr. A272/14.07.2020.

Vă cerem ajutorul pentru strângerea de semnături necesare organizării unui referendum destinat modificării art.48 alineat (1) din Constituția țării.

De ce vrem să facem asta?

În plus, față de motivarea oficială, prezentată Consiliului Legislativ al Parlamentului României, considerăm că:

  1. „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația şi instruirea copiilor”.
  2. Familia firească, naturală, este fundamentată pe căsătoria liber consimțită dintre un bărbat și o femeie și trebuie să fie protejată de Constituție. Acum, ea nu este protejată întrucât la art.48 alineat (1) scrie că „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți”, asta putând foarte bine însemna și căsătoria între doi bărbați sau două femei.
  3. Suntem un popor majoritar creștin ortodox și nu putem accepta căsătoriile între persoane de același sex, nu putem accepta ca aceste cupluri să poată beneficia de această titulatură, „familie”, și drept consecință să aibă toate drepturile conferite unei familii, printre care și cel de a adopta copii.

Iar dacă vreodată se va pune problema adoptării unei Legi a căsătoriilor între persoane de același sex (și cu siguranță se va pune această problemă), acest lucru să se poată realiza doar prin referendum național, în care poporul să-și afirme voința, și nu printr-un joc politic.

Preafericite Părinte Daniel,

Socotim că a venit momentul ADEVĂRULUI!

Prin urmare, vom demonta toate minciunile din perioada Referendumului Familia 2018.

A venit timpul să se facă DREPTATE celor care, pentru că au îndrăznit să apere valorile creștine ale neamului lor, au fost etichetați drept „infatuați”, „medievali”, „extremiști religioși”. A venit vremea să facem DREPTATE FAMILIEI FIREȘTI, NATURALE, adică cea lăsată de DUMNEZEU pe Pământ.

„Familia constituie elementul natural si fundamental al societății si are dreptul la ocrotire din partea societății si a Statului”

Așa scrie în Declarația Universală a Drepturilor Omului art.16 alineat (3); Pactul Internațional al Drepturilor Civile și Politice art.23 alineat (1).

„Dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie este recunoscut bărbatului şi femeii, începând de la vârsta nubilă”.

Așa scrie în Pactul Internațional al Drepturilor Civile și Politice art.23, la alineat (1).

Vrem ca aceste aspecte să se regăsească și în Constituția României!

Preafericite Părinte Daniel,

A venit vremea să le transmitem, ÎMPREUNĂ, un mesaj clar celor care vor să distrugă valorile creștinismului ortodox din România și creștinismul însuși!

A venit vremea să le spunem răspicat: România este o țară creștină și așa va rămâne!

Preafericite Părinte Daniel,

Așteptăm binecuvântarea publică a Bisericii Ortodoxe Române a acestei acțiunii civice, prin Preafericirea Voastră.

Dumnezeu să binecuvânteze România!

Mulțumim,

Comitetului de Inițiativă, prin Ioan Toroican, președinte

————————————————————————————–

Contact, 0745 513 544 – Ioan Toroican

Anexăm Proiectul de Lege și Motivația oficială precum și Avizul favorabil al Consiliul Legislativ al Parlamentului României