Asociația Mișcarea pentru Democrație Directă a fost înființată de către patru patrioți români la Judecătoria Timișoara în Ianuarie 2015, sub numele de Asociați Mișcarea „Focul Dacic”.

Scopul ei este RENAȘTEREA NAȚIUNII!

Asociația Mișcarea pentru Democrație Directă este persoană juridică de drept privat, independentă, fără scop patrimonial, non-profit, de interes public.

Asociația Mișcarea pentru Democrație Directă sprijină reformele instituționale, promovează și susține valorile civice ale democrației și ale Statului de Drept.

Deviza Asociației Mișcarea pentru Democrație Directă este: PENTRU FAMILIE, ȚARĂ ȘI NAȚIUNE.

Prin renașterea națională noi, cei din Mișcarea pentru Democrație Directă (M.P.D.D.) înțelegem reforma tuturor structurilor societății românești grav afectate de corupție și incompetență.

Asociația Mișcarea pentru Democrație Directă susține și promovează următoarele principii:

Libertatea, Adevărul și Dreptatea sunt sfinte; ele se află în deplină concordanță cu principiile și  valorile creștine pe baza cărora s-a format și a dăinuit națiunea română.

Suveranitatea poporului nu poate fi obstrucționată, în nicio situație.

Păstrarea și consolidarea identității naționale, esență a națiunii, este o datorie de onoare a fiecărui cetățean al României, este o condiție absolut necesară evoluției noastre materiale și spirituale.

Omul, familia, comunitatea, țara, națiunea, sunt în centrul preocupărilor structurilor societăți românești, care urmăresc, în mod prioritar, interesele acestora.

Proprietatea și dreptul de moștenire sunt garantate; utilizarea proprietății, care incubă și anumite obligații, trebuie să servească atât binelui personal cât și celui public.

Funcțiile de conducere în structurile societății românești se pot ocupa doar pe bază de competență, moralitate, performanță și experiență în domeniu.

Justiția este independentă, coerentă, egală pentru toți cetățenii țării; ea se fundamentează pe principiile de esență ale adevărului, dreptății și ale moralității

Mișcarea pentru Democrație Directă manifestă deschidere spre nou, spre schimbare, acordă importanța necesară drepturilor omului și inițiativei individuale, ține cont, în tot ceea ce întreprinde, de faptul că individul este parte dintr-o comunitate și are îndatoriri față de ea.  

Mișcarea pentru Democrație Directă consideră că principiile de esență ale creștinismului, morala creștină, sunt valori absolut necesare unei organizații civice care dorește să redea demnitatea poporului său, majoritar creștin (în proporție de peste 90%), și să contribuie, în mod decisiv, la progresul material și spiritual al țării sale.

Prin urmare, Mișcarea pentru Democrație Directă manifestă respingere față de secularism, adică față de tendință de a considera umanitatea, în general, în afara credinței, un aspect cât se poate de nociv specific epocii moderne și actualei configurații politice europene.

Foarte puțini oameni cunosc, în acest moment, faptul că fondatorii Uniunii Europene, italianul Alcide de Gasperi, francezul Robert Schuman și germanul Konrad Adenauer, au fost creștini, oameni profund credincioși.

Robert Schuman, numit și „părintele Europei”, a afirmat răspicat:

„Europa trebuie să fie adânc înrădăcinată în principii creștine. Unde nu există principii creștine, se ajunge fie la anarhie, fie la autocrație sau dictatură”.

O viziune cât se poate de clară și de corectă care arată în mod indubitabil faptul că Proiectul Europa Unită a fost conceput ca fiind unul așezat temeinic pe valorile de esență ale creștinismului, însă ca în multe situații petrecute de-a lungul vremurilor, el a fost deturnat.

O dovadă certă în această direcție o găsim chiar în Tratatul de Bază al Uniunii Europene consolidat, unde se afirmă cât se poate de clar la art.10 alineat (1): 

„Orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și de religie. Acest drept implică libertatea de a-și schimba religia sau convingerea, precum și libertatea de a-și manifesta religia sau convingerea individual sau colectiv, în public sau în particular, prin intermediul cultului, învățământului, practicilor și îndeplinirii ritualurilor”.

Însă, din cauza mentalității seculare și a individualismului, Uniunea Europeană s-a îndepărtat, după cum spuneam, de la această viziune, iar semnificația valorilor stabilite de părinții fondatori s-a modificat, din nefericire, și asta, în special, datorită ascensiunii tot mai pronunțate a neomarxismului, progresismului, în Europa, stafia lui Marx bântuind periculos continentul nostru, de la un capăt la celălalt.

Mișcarea pentru Democrație Directă se delimitează, în mod clar, de ideologia marxistă, comunistă, neomarxistă, progresistă, de partidele de extremă stângă, având o poziție similară și față partidele de extremă dreaptă. De asemenea, este un adversar declarat al capitalismului sălbatic, numit astăzi neo-liberalism. 

Mișcarea pentru Democrație Directă se delimitează, de asemenea, în mod ferm de toate partidele politice parlamentare românești, precum și de colaboratorii acestora, partide pe care le consideră ca fiind principalele vinovate pentru criza generală și profundă a societății românești în cadrul căreia se evidențiază, într-un mod extrem de periculos pentru ființa noastră națională, criza demografică și cea identitară.

Sunt două aspecte extrem de grave, fără precedent în istoria României, care au fost și sunt trecute sub tăcere de autoritățile Statutului, într-un mod care frizează trădarea.

Mișcarea pentru Democrație Directă, împreună cu cei care iubesc această țară, națiunea în mijlocul căreia s-au născut, este decisă să oprească asta și să contribuie constant și consistent la dezvoltarea României atât în plan material cât și în plan spiritual.

Noi, cei din Mișcarea  pentru Democrație Directă nu vrem globalism (cu tot ceea ce reprezintă el din perspectiva civică sau politică, ideologică sau doctrinară). Prin urmare, nu vrem comunismsocialismneocomunismneomarxism sau 

neoliberalism, nu vrem capitalism sălbatic în țara noastră. 

Noi, vrem, în principal,  să-i vedem pe români fericiți!

Preocuparea noastră pentru binele omului, al familiei, al țarii și al națiunii este prioritatea zero și considerăm că, în mod normal, ar trebui să fie așa și pentru cei care conduc și vor conduce România.

Nu suntem nici pro-ruși, nici pro-americani, nici pro euro-asiatici, nici pro-europeni etc. Susținem interesele cetățenilor români, ale familiilor acestora, ale țării și ale națiunii noastre.

Vrem bună înțelegere între cetățenii țării, între familiile lor, între poporul român și alte popoare. Acesta este adevăratul spirit moștenit de la străbuni: spiritul păcii, a bunei înțelegeri !

Suntem prieteni cu toți, atâta timp cât nu aduc prejudicii familiilor noastre, țării și națiunii noastre. Suntem pentru o colaborare echitabilă și onestă cu toate Statele lumii, cu ale căror popoare vrem să fim într-o relație de prietenie, de colaborare echitabilă și de respect reciproc.

Toate năzuințele noastre, toate gândurile noastre bune, le-am pus în Programul de renaștere națională al Mișcării pentru Democrație Directă.

Acest Program, noi propunem să fie punctul de plecare al unui Program Unic de Renaștere Națională, alcătuit prin dialog real și direct cu patrioți români precum și cu alte societăți civice autentice românești. Un Program în jurul căruia să formăm apoi mult așteptata unitate și să creăm, împreună cu alte organizații civice, o Federație Civică Națională.

În condițiile în care nu vom găsi înțelegere la celelalte organizații civice din România vom merge singuri mai departe.

Unitatea în jurul idealului de renaștere națională, în opinia noastră,  este singura cale care poate asigura, fără nici o îndoială, realizarea marii schimbări în România,.  

Ce înțelegem noi prin Renaștere națională?

Așa după cum arătam la început, înțelegem reformarearesetarea completă a tuturor structurilor societății românești (grav afectate de corupție și incompetență), prin realizarea unor reforme profunde și constructive la toate nivelurile acestor structuri.

A venit vremea să formăm unitatea națională necesară producerii adevăratei schimbări în România. A venit vremea să ne trezim! Că am dormit destul!

Ce este de făcut?

Avem datoria sacră și constituțională de a apăra România, suveranitatea și identitatea sa națională.

Realizarea acestui deziderat depinde numai de noi. De la noi pleacă marea schimbare!

A venit vremea să arătăm lumii întregi că nu suntem, așa după cum se spune, un popor de sclavi, de inculți, de mahalagii, de hoți, de violatori, de criminali, de              non-valori! Oameni de acest tip există printre noi, dar ei alcătuiesc, totuși, o minoritate. Este drept, una extrem de vocală și prezentă în viața publică. Pentru că așa vor unii. Dar ea nu este reprezentativă pentru națiunea noastră.

A venit vremea ca valorile noastre naționale să iasă la rampă și noi toți să le sprijinim cu toată ființa noastră! A venit vremea să arătăm tuturor că, în general, suntem un popor de oameni inteligenți, educați, onești, cu respect față de legile Pământului și față de cele ale lui Dumnezeu. A venit vremea să ne recăpătăm demnitatea! A venit vremea schimbării!

Trebuie să trezim în sufletul cetățenilor țării iubirea de țară, credința în bine, dorința de educație și de perfecționare profesională, respectul pentru muncă, Lege, moralitate și competență. Trebuie să facem din promovarea acestor valori o sursă de binefacere pentru generațiile de astăzi dar și pentru cele care vor veni.

Avem o lecție fundamentală de învățat ca neam: lecția unității. Ori o învățăm ori pierim și…nu vom pieri! Pentru că uniți suntem indestructibili.

Ce trebuie să facem, în continuare, în mod practic?

Este extrem de important să formăm, mai întâi, o organizație civică puternică necesară schimbării, adică să aducem sub drapelul renașterii naționale minimum 100.000 de români, înscriși în Mișcarea pentru Democrație Directă. Pentru asta, este imperios necesar să formăm structuri ale M.P.D.D. în toate localitățile mari și mici ale României.

Vom putea apoi să susținem și să promovăm, în mod eficient, inițiative legislative cetățenești prin care să determinăm apariția unor Legi noi în România, clare și neinterpretabile, sau să modificăm anumite legi pe care le considerăm deficitare.

În clipa în care vom avea structuri în teritoriu vom putea să urmărim atent toate acțiunile conducerilor administrațiilor locale și județene, prin prezența oamenilor noștri la toate ședințele Consiliilor locale, respectiv județene.

Tot atunci vom putea să urmărim, cu aceeași atenție, toate acțiunile Parlamentului României, prin prezența delegaților noștri la toate ședințele Camerei Deputaților.

Pentru crearea unității naționale necesare, intenționăm să declanșăm dialogul cu toate organizațiile civice românești din țară dar și din străinătate, legal constituite, în vederea stabilirii Programului Unic de Renaștere Națională.

Vom organiza apoi cât mai multe conferințe publice în care să prezentăm românilor ceea ce vrem să facem pentru om, familie, țară și națiune.

Mai mult, atunci când va fi posibil, când va fi nevoie, vom cere autorităților competente să ne autorizeze anumite mitinguri,  organizate în toate orașele mari ale țării, în care vom prezenta mesajul nostru de renaștere națională, obiectivele noastre, dar și mitinguri de protest, revendicative.

În linii mari, generale, asta trebuie să facem și asta vom face

Noi, avem un singur gând și o singură deviză în tot ceea ce întreprindem din punct de vedere civic. Tot ceea ce facem este

PENTRU FAMILIE, ȚARĂ ȘI NAȚIUNE !

 

Români!

Întoarceți-vă cu fața către țară și țara va fi mai puternică!

Întoarceți-vă cu fața către țară și veți fi mai puternici!

Dumnezeu să binecuvânteze România!