Acest proiect este unul CIVIC. Nu are, și nici nu va avea, nicio legătură cu vreun partid politic parlamentar. Considerăm partidele politice parlamentare ca fiind principalele vinovate de eșecul referendumului din 2018, atunci când românii au fost mințiți și manipulați de la început la sfârșit și NIMENI din clasa politica parlamentară nu a intervenit să-i apere. De asemenea considerăm că a fost încalcată grav Constituția României în perioada premergătoare referendumului din 2018, respectiv art.31 alineatele (2) și (4). Și vom dovedi asta!

Noi, membrii Comitetului de Inițiativă cetățenească constituit legal în București,  în ziua de 22 Iunie 2020, vă cerem sprijinul pentru promovarea și pentru strângerea de semnături necesare Proiectului „FAMILIA, piatra de temelie a societății”, depus la Consiliul Legislativ al Parlamentului României în aceeași zi, Proiect pe care vi-l prezentăm împreună cu EXPUNEREA DE MOTIVE oficială.

Vrem, de asemenea, să facem DREPTATE celor care au luptat și luptă pentru FAMILIE și care au fost infrânți în 2018 de manipularea și miniciuna unor oameni fără scrupule, de perversitatea unei clase politice parlamentare compromise.
Vrem să organizăm din nou un REFERENDUM NAȚIONAL și de data asta ADEVĂRUL și FAMILIA să învingă!
CITIȚI ȘI DECIDEȚI.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR                                               SENAT

Lege de revizuire a Constituției României

 

Parlamentul României adoptă prezenta Lege de revizuire a Constituției României:

Articol I

Alineatul (1) al articolului 48 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 48. Familia.

(1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația şi instruirea copiilor.

Articolul II

Revizuirea Constituției se supune aprobării prin referendum, organizat potrivit dispozițiilor art. 151 alin. (3) din Constituția României, republicată.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat cu respectarea art.151, alineat (1) din Constituția României republicată.

EXPUNERE DE MOTIVE

În conformitate cu drepturile și libertățile stipulate în Constituția României, cu obligația ce ne revine de a apăra familia, valorile materiale și spirituale care au stat și stau la baza evoluției națiunii noastre, dreptul de a hotărî cu privire la educația propriilor noștri copii,  am hotărât să declanșăm această inițiativă civică legislativă de revizuire a Constituției României, în sensul modificării articolului 48 alin. (1) al Constituției României.

Căsătoria între un bărbat și o femeie este o relația interumană consfințită istoric și religios la scara întregii umanități, relație care asigură procrearea, creșterea și educarea copiilor.

Pentru ca familia să reziste, să prospere și să fie puternică, este necesar efortul întregii societăți, al tuturor actorilor sociali precum și al instituțiilor Statului;

Familia, ca celulă de bază a oricărei societăți, comunități umane, are nevoie de sprijin, de întărire.

Propunerea legislativă pentru revizuirea Constituției României, care face obiectul acestei motivații, este menită să înlăture orice echivoc pe care utilizarea termenului de „soți” în cuprinsul art. 48 alin. (1) din Constituție ar putea să îl aducă în conturarea noțiunii de „familie”, a raportului dintre „familie” și dreptul fundamental al bărbatului și al femeii de a se căsători și a întemeia o familie.

În actuala redactare a alineatului (1) al art. 48 din Constituție se spune că „familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor.”

Prin înlocuirea termenului de „soți” cu expresia „un bărbat și o femeie” se asigură implementarea precisă și literală a unor expresii consacrate cu puterea unor garanții imuabile destinate ocrotirii familiei, recunoscută drept „elementul natural și fundamental al societății” în art. 16 din Declarația Universală a Drepturilor Omului.

În același context, doar „bărbatul și femeia” împreună se bucură de recunoașterea și garantarea universală a dreptului de a se căsători și de a întemeia o familie pe baza unor importante considerente de natura istorică, culturală și morală.

Așadar, considerăm necesară modificarea primului alineat al art. 48 din Constituția României atât pentru a evita dezbateri nenecesare și interpretări contradictorii, cât și pentru a recunoaște în mod neechivoc că dreptul de a întemeia o familie este un drept fundamental destinat bărbatului și femeii, de care ei se bucură. Și fac asta nu individual, ci împreună.

Așteptăm răspunsul d-stră pe adresa mpdd.renastere@gmail.com

Vă rugăm să ne lăsați și un număr de telefon.

Mulțumim

Ioan Toroican-președinte al Comitetului de Inițiativă