Mișcarea pentru Democrație Directă a luat ființă in luna ianuarie a anului 2015 sub numele de Mișcarea „Focul Dacic”.

Scopul, Idealul Mișcării pentru Democrație Directă este RENASTEREA NAȚIONALĂ, adică reforma, resetarea, tuturor structurilor societății românești, grav afectate de corupție, incompetență și de trădare.

Aceste structuri trebuie să „moară”, în ceea ce privește modul în care funcționează ele acum, și să renască, să „învie” ca niște structuri sănătoase, curate, puse în slujba omului, a familiei, a comunității, țării și națiunii.

Care sunt aceste structuri?

 1. Toate instituțiile Statului:

 a. Primării, Consilii locale și județene, deconcentratele, întreprinderile de Stat, în general, toate unitățile care sunt arondate la bugetul Statului printre care , în mod esențial, se regăsesc Educația Cercetarea și Sănătatea.

b. Parlament, Guvern, Instituția Președintelui, clasa politică în general.

c. Armată, Poliție, Servicii Secrete, practic întregul aparat al Siguranței Naționale.

 1. Instituția Bisericii. La acest capitol o să ne sară în cap multă lume neștiutoare și naivă, mulți habotnici religioși. Vă transmitem și vouă care ați înțeles această necesitate dar și celor care nu o înțeleg doar atât: Biserica, cu tot ceea ce cuprinde ea, trebuie așezată temeinic pe Învățătura Creatorului ei, Iisus Hristos, adică pe Învățătura Iubirii. Biserica trebuie să redevină sprijinul fundamental al societății, un model de urmat din punct de vedere material și spiritual. Ea trebuie să redevină un adevărat stâlp de nădejde al neamului, să impună respect prin comportamentul integru al preoților. Iar această reformă instituțională și nu numai a Bisericii trebuie realizată, în mod exclusiv, de Oamenii ei luminați, de cei care îi înțeleg adevărata menire, de cei care țin slujbele din suflet și cu suflet (preoții) și nu de cei care merg la „serviciu” (popii). În orice caz, Biserica trebuie susținută, pentru că oamenii au nevoie de ea. Mai este mult până când se va trece la etapa, susținută acum de mulți, în care vom găsi această Biserică în noi înșine.

Așadar, după cum observați, Mișcarea pentru Democrație Directă este o organizație civică, una care și-a propus o implicare activă în viața țării, în absolut toate sectoarele ei de activitate.

Ea, susține dezvoltarea societății românești, cu Dumnezeu înainte, atât din perspectiva materială cât și din cea spirituală.

Mișcarea pentru Democrație Directă manifestă respingere față de secularism, adică față de tendința de a considera umanitatea în afara credinței, un aspect cât se poate de nociv specific epocii moderne și actualei configurații politice europene.

Mișcarea pentru Democrație Directă este o Mișcare de RENAȘTERE NAȚIONALĂ care are în centrul preocupărilor sale omul, familia, țara și națiunea.

Mișcare pentru Democrație Directă se situează, în mod ferm și definitiv, în afara Sistemului de tip mafiot care conduce România din anul 1990 încoace.

Prin urmare, este o organizație civică liberă, nu face jocul niciunui grup de interese, mai mult sau mai puțin ocult, nici din interiorul țării și nici din exteriorul ei. Este o organizație în care membri săi sunt călăuziți și animați de un singur gând și o singură voință: RENAȘTEM ÎMPREUNĂ CU ȚARA!

Mișcarea pentru Democrație Directă își desfășoară activitatea pe baza unor valori universale de esență fundamentate pe: credință, adevăr, dreptate, liberate, moralitate, echitate, solidaritate, muncă, competență, iubire de țară și de națiune, independență, unitatea și indivizibilitatea țării, suveranitatea, solidaritatea și unitatea poporului, inalienabilitatea teritoriului României.

După cum am afirmat încă de la început, scopul actual, de esență, al Mișcării pentru Democrație Directă este Renașterea națională.

Renașterea națională constituie, în esență, o acțiune amplă de revigorare, de reactivare a proceselor absolut necesare progresului României atât în zona materială cât și în cea spirituală.

Trebuie să „murim” (cu ghilimelele de rigoare) ca oameni cu O mic și să „înviem” (iarăși cu ghilimelele de rigoare) ca OAMENI cu O mare, adică să producem în noi marea schimbare în Bine.

Asta, dacă vrem ca cetățenii țării, în general, să „moară” ca și populație (una dezbinată și complet dezorientată) și să „învie” ca POPOR. Un popor care să se unească și să acționeze spre binele OMULUI, al FAMILIEI, al COMUNITĂȚII , al ȚĂRII și al NAȚIUNII sale.

Asta înseamnă, în esență, RENAȘTERE NAȚIONALĂ. Ea se va desfășura atât în plan material cât și spiritual și va așeza România pe locul hărăzit ei de Creator.

De aceea am ale ca RENAȘTEREA NAȚIONALĂ să fie este Idealul nostru.

Ne dorim ca el să se transforme, cât mai repede posibil, într-un Ideal comun, național, al tuturor celor care sunt interesați în mod real de soarta, de destinul țării și al națiunii lor, un Ideal comun al cât mai multor organizații civice și politice.

Considerăm că a venit vremea să trezim în noi iubirea de țară și de neam, urmând pilda și datinile strămoșilor noștri! A venit vremea să ne întoarcem fața și spre interesele reale și legitime ale României.

A venit vremea să ne întoarcem la adevăratele noastre rădăcinii, la valorile și principiile care au călăuzit națiunea noastră de-a lungul timpului și care au ținută în picioare.

A venit vremea să pornim pe drumul Renașterii Naționale!

Numai așa, numai printr-o trezire majoră a conștiinței naționale, urmată de o reformă, resetare, profundă a tuturor structurilor societății românești, putem produce în țara noastră progresul material și spiritual de care avem nevoie cu toții pentru putea trăi demni pe pământul României.

De ce este nevoie de RENAȘTERE NAȚIONALĂ?

Voi încerca să explic asta, cât mai scurt posibil, cât mai concis.

Pentru că, în acest moment, neamul nostru se zbate în ghearele sărăciei negăsindu-și nicicum liniștea și echilibrul necesar. Zilnic, suntem manipulați și hârțuiți din toate direcțiile. Autoritățile Statului, cele care ar trebui să ne protejeze, se zbat tot mai neputincioase. O dureroasă disoluție le-a cuprins structurile datorită corupției generalizate dar și  a incompetenței.

Pentru că politicienii țării, în marea lor majoritate, au pierdut aproape complet legătura cu cetățenii, cu nevoile lor. Sunt tot mai străini, în general, de interesele legitime ale României. Patriotismul și iubirea de țară, țara și națiunea însăși sunt, pentru foarte mulți dintre ei, noțiuni abstracte.

Pentru a eradica sărăcia extremă din România și a ridica nivelul de trai al tuturor cetățenilor țării, pentru a stopa manipularea perfidă practicată în general de politicieni, de mass-media, manipulare care ne încețoșează mintea și ne umbrește sufletul, pentru a curăța de „uscături”, pentru a primenii structurile Statului cu oameni competenți, morali, patrioți, integri și curajoși avem nevoie de RENAȘTERE NAȚIONALĂ.

De ce avem nevoie de Renaștere națională?

Pentru că, adversarii ascunși ai României, interni și externi, au reușit, în mare măsură, să ne dezrădăcineze ca neam afectând grav componentele de bază ale vieții noastre sociale: credința, educația, sănătatea, familia și tradițiile.

Prin ricoșeu, acest aspect a dus la o dereglare cât se poate de serioasă a trei piloni pe care se bazează orice societate prosperă, democratică:

Aceștia sunt: DEMOCRAȚIA, STATUL DE DREPT și ECONOMIA DE PIAȚĂ.

Democrația înseamnă, în esență, „majoritatea decide”.

Aspect care la noi nu a prea funcționat și nici nu funcționează.

Și asta pentru că nu am știut să facem curățenie după evenimentele din Decembrie 1989 și am permis în acest fel perpetuarea puterii securisto-comuniste în România și a urmașilor ei. Prin urmare am trăit și încă mai trăim într-o democrație originală de tip iliescian, care numai democrație nu poate fi numită.

Cum putem îndrepta lucrurile în ceea ce privește democrația din România?

Democrația din România poate fi consolidată, îndreptată pe drumul cel bun într-un singur mod: implementarea treptată a principiilor democrației directe, moderne, participative, în Constituția țării.

Este o cale bătătorită și de alte State, la nivel de vârf situându-se Elveția. Și toate aceste State o duc bine și foarte bine, au o clasă politica net superioară din toate punctele de vedere, celei românești.

Democrația Directă, modernă, participativă este unica soluție de democratizare reală a vieții politice din țara noastră. Doar într-un astfel de sistem democratic poporul este suveran și stăpân pe soarta, pe destinul său.

Statul de drept înseamnă „domnia Legii”. Acest deziderat este însă foarte departe de a fi realizat în țara noastră. Și asta datorită implicării agresive a politicului, a Serviciilor Secrete, a diferitelor grupuri de interese, mai mult sau mai puțin oculte, în Justiție, în Puterea Judecătorească.

Cum se poate rezolva acest aspect nefast?

Printr-o reformă profundă, totală a întregii Puteri Judecătorești, reformă care este cuprinsă în Programul de Renaștere Națională al Mișcării pentru Democrație Directă

Economia de piață asigură maximul de performanță și de libertate în același timp. Ea permite cetățenilor să își folosească munca, priceperea, profesionalismul, pentru a câștiga banii necesari, pentru ei și pentru familiile lor. Ei bine, la noi acest tip de economie funcționează defectuos și șanse de remediere nu se prea întrevăd.

Care sunt soluțiile pentru rezolvarea acestor probleme?

Acestea se regăsesc în Programul de Renaștere Națională al MPPD.

Iată câteva de esență:

 1. Declanșarea unei reforme profunde și totale a economiei naționale autohtone, prin care să se rezolve:
 2. naționalizarea anumitor părți esențiale a infrastructuri României (spre exemplu cele din zona energetică și a telecomunicațiilor) și definitivarea construcției acesteia în toate localitățile mari și mici ale țării;
 3. preluarea controlului Statutului, al cetățenilor de fapt, asupra exploatării resurselor naturale, reanalizarea contractelor de concesiune, ridicarea redevențelor din zonă, care în acest moment sunt mult sub media europeană, sunt rușinoase de-a dreptul; stoparea exportului de materii prime rezultare din exploatarea din zonă;
 4. refacerea agriculturii autohtone tradiționale, ecologice, organice, prin susținerea gospodăriei țărănești, a fermelor mici și mijlocii; înființarea de asociații agricole necesare vânzării produselor stoparea exportului de materii prime agricole;
 5. refacerea industriei românești autohtone, în special a industriei ușoare non poluante (industria procesoare, industria alimentară, industria materialelor de construcții, industria farmaceutică etc.);
 6. dezvoltarea turismului autohton.

Cu siguranță unii dintre voi vor spune: asta nu se va putea realiza niciodată pentru că cei de la Putere, UE etc nu vor asta.

Vă transmitem tuturor doar atât: a venit vremea să ne intereseze CE VREM NOI și nu CE VOR EI. O voință națională puternică nu poate fi îngenunchiată de nimeni și de nimic, atunci când ea se desfășoară cu Dumnezeu înainte, atunci când ea este îndreptată spre un BINE real.

Numai o funcționare corectă și simultană a celor trei piloni amintiți, democrația, Statul de drept și economia de piață, poate duce la prosperitate, la bunăstare, la creșterea unei societăți prospere, civilizate și drepte.

Este suficient ca unul singur dintre acești piloni să nu funcționeze pentru ca toată construcția democratică să se prăbușească. Și la noi, în acest moment, niciunul dintre cei trei nu funcționează corect.

Pentru a face să funcționeze normal și firesc în România democrația, Statul de drept și economia de piață, trei piloni de bază, după cum spuneam, în orice societate democratică, civilizată care dorește să se dezvolte durabil și sustenabil, avem nevoie de RENAȘTERE NAȚIONALĂ!

De ce este nevoie de Renaștere națională?

Pentru că dacă privim atent spre nivelul de sănătate al populației observăm faptul că el a scăzut dramatic. Spitalele de Stat, cele care încă mai există, dar și cele private, sunt pur și simplu asaltate de oameni aflați în suferință care cer disperați ajutorul puținilor medici care au mai rămas în România.

Care este soluția pentru îndreptarea acestei situații?

Ea se găsește de asemenea în Programul de Renaștere națională al MPDD și se referă la o reformă serioasă a Sistemului de Sănătate românesc.

Numai această reformă este însă insuficientă. Ea trebuie urmată de luarea unor măsuri necesare pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor din toate punctele de vedere. Spre exemplu: în loc să construim spitale, mai bine investim în agricultură pentru a oferi cetățenilor o hrană sănătoasă, investim în zona Protecției Mediului pentru a le oferi un aer curat, investim în zona alimentării cu apă potabilă, pentru a oferi oamenilor o apă bună de băut, investim în zona Muncii și a Protecției Sociale și pentru a asigura cetățenilor țării un trai decent și demn, unul în care stresul zilnic să fie diminuat la maximum.

Pentru toate astea, avem nevoie de RENAȘTERE NAȚIONALĂ!

De ce este nevoie de Renaștere națională?

Pentru a stopa criza demografică actuală aflată la o dimensiune fără precedent.

Printr-o politică economică extrem de deficitară, conducătorii noștri, au determinat migrarea a milioane de români care, nemaisuportând condițiile de trai și de muncă din țară, au ales drumul străinătății. Acest aspect a provocat o criză demografică de proporții, care a dat naștere la adevărate tragedii în zeci de mii de familii. A dus la un dezechilibru social major, la o lipsă acută de competențe și a contribuit din plin la apariția unei crize a forței de muncă, fără precedent. Asistăm practic la depopularea României, conform unei strategii gândită la nivel înalt și bine pusă în aplicare de niște personaje triste care nu văd în fața ochilor decât înavuțirea și puterea.

Această situație poate fi rezolvată, în mod real, esențial, prin dezvoltarea economiei naționale autohtone, crearea de locuri de muncă bine plătite, realizarea unei ordini sociale adecvate unui stat european, ridicarea semnificativă a nivelului de trai.

De ce avem nevoie de Renaștere națională?

Pentru a rezolva problemele legate de grava criză identitară existentă și care riscă să ducă la dispariția noastră ca neam.

Ni se transmite tot mai des, tot mai insistent, în mod direct sau subliminal, să renunțăm la valorile noastre naționale și să adoptăm altele, incompatibile cu principiile de viață ale neamului nostru.

Mai mult, distrugerea istoriei noastre adevărate, promovarea non-valorilor în spațiul public de către marea majoritate a trusturilor de presă și a posturilor de radio și televiziune a devenit în România politică de Stat. În schimb, arta și cultura românească, limba noastră națională, valorile noastre, istoria adevărată a neamului nostru, sunt supuse unor atacuri susținute și permanente.

Prin urmare, identitatea noastră națională este pur și simplu masacrată și aproape nimeni, dintre cei care au condus și conduc România, nu a făcut nimic să schimbe acest aspect. Păstrarea identității naționale și consolidarea ei este clar exprimată de toți cei care au un oarecare nivel de informație, o oarecare dragoste față de istoria, tradițiile, cultura și spiritualitatea noastră autohtonă.

De ce avem nevoie de renaștere națională?

Pentru redobândirea și consolidarea suveranității naționale.

Atacul susținut și constant desfășurat de anumite forțe asupra identității României vizează în mod ascuns, diabolic am spune, suveranitatea noastră națională, suveranitate care poate fi manifestată în două direcții generale.

Suveranitatea Statului,Instituțiilor sale de Putere, în a lua decizii neîngrădite în granițele țării sale, dacă aceste decizii nu afectează Tratatele semnate.

Suveranitatea poporului în ași decide singur propriul destin. El, poporul, ar trebui să aibă întotdeauna ultimul cuvânt, în ceea ce privește viața și soarta țării. Și asta pentru că el duce tot greul, el este cel care suportă efectele tuturor deciziilor Puterii.

Este vremea să spunem clar și răspicat faptul că în contextul actualei Constituții, cetățenii României nu sunt, de fapt, suverani.

Este suficient să citiți articolul 2 și articolul 151 cu atenție ca să realizați că ceea ce am afirmat acum este cât se poate de real. Ne păcălesc domnii (era să zic tovarășii) politicieni din conducerea țării de peste 26 de ani.  Mai mult, suntem folosiți în mod perfid de către aceștia, și nu numai, pentru realizare exclusivă a intereselor lor personale, de partid sau de grup.

Mișcarea pentru Democrație Directă are soluția și în acest caz.

Vom declanșa, atunci când vor fi întrunite condițiile necesare, o inițiativă civică de revizuire a Constituției României.

Avem deja Proiectul de Lege necesar. Prin el, în esență, dorim garantarea suveranității cetățenilor României în promovarea Proiectelor de Lege de revizuire a Constituției.

Iată-l: http://mpdd.ro/popor-suveran-popor-liber/

Prin Proiectul de Lege de revizuire amintit, urmărim, așadar modificarea Constituției, astfel încât toate proiectele de Lege de revizuire, care îndeplinesc condițiile legale, să ajungă în mod obligatoriu a referendum și cetățenii să aibă ultima decizie în toate aceste cazuri.

Și acum, în final să vedem cum poate fi realizată Renașterea națională.

Cum dorește Mișcarea pentru Democrație Directă să realizeze asta?

Iată cum ne-am propus să acționăm în această direcție:

 1. Propunem tuturor celor care iubesc țara și națiunea în mijlocul căreia s-au născut un IDEAL: RENAȘTERE NAȚIONALĂ.
 2. Prezentăm Programul de Renaștere națională al Mișcării pentru Democrație Directă, un Program absolut necesar realizării IDEALUI amintit! Un Program la care lucrăm de circa 3 ani, dar care este , în continuare perfectibil. Aceasta prezentare, o vom face capitol cu capitol, prin înregistrări video pe care le veți putea găsi chiar de mâine pe această Pagina a MPDD
 3. Invităm, pe această cale, la discuții directe, în jurul unor mese rotunde, (momentan tot în zona online), într-o primă etapă, toți patrioții români de competență, toți liderii organizațiilor civice existente care doresc sa adere la acest IDEAL. Scopul acestor întâlnirii este acela de a elabora, pornind de la Programul de Renaștere național al organizației noastre, un Program de Renaștere Națională Unic, unanim acceptat de toată lumea.
 4. Invităm în Mișcarea pentru Democrație Directă toți patrioți români de competență (mă refer aici la cei care nu fac parte din alte organizații civice), încheiem Protocoale de colaborare cu organizațiile civice la care am ajuns la un acord in ceea ce privește Programul Unic de Renaștere Națională și anunțăm public asta.
 5. Toți liderii civici angrenați vor ieși apoi public și vor chema toți patrioții români, îi vor chema pe toți cei care vor sa lupte pentru România sprijinind necondiționat Idealul amintit. Aceștia vor putea alege în care organizație civică vor să activeze. Nu ne vom baza în acțiunile noastre decât pe acești oameni. Avem nevoie de o organizație sau de organizații civice foarte puternice, bine organizate și disciplinate. Altfel nu se poate face nimic.
 6. Vom declanșa apoi inițiative civice legislative, vom organiza mitinguri de protest in toată țara, bine coordonate și atent organizate.
 7. Vom solicita acreditările necesare și vom asista , prin delegații noștri, la toate ședințele consiliilor locale, județene, la toate ședințele Camerei Deputaților și ale Senatului României.
 8. Vom susține împreună în alegeri și nu numai, doar partidele politice noi care nu au în componența lor foști parlamentari sau oameni care au fost in structurile de conducere naționale ale țării, foști activiști PCR sau foști ofițeri de securitate. Vom susține partide aflate în afara influenței „păpușarilor” Sistemului care a condus și conduce România, partide aflate în afara influenței partidelor parlamentare actuale și care vor îmbrățișa acest IDEAL.

Vom sprijini așadar, doar partidele politice amintite care vor îmbrățișa deschis, necondiționat și în totalitate Programul Unic de Renaștere Națională.

 1. După minimum un an de zile de colaborare, dacă se va considera necesar, vom putea face fuziuni sau vom putea forma, împreună, o Federație Civică Națională care va avea ca Program, Programul Unic de Renaștere Națională. Adică ne vom UNI sub același stindard și vom lupta împreună pentru același Ideal: RENAȘTEREA NAȚIONALĂ.

Români!

Întoarceți-vă cu fața către țară și ea va deveni mai puternică.

Întoarceți-vă cu fața către țară și veți fi mai puternici!

Dumnezeu să binecuvânteze România!

Veniți cu noi!

https://mpdd.ro/adeziune-online/

Renaștem împreună cu țara!!